نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی

The First International Congress on Mohtasham Kashani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
کاشان پایتخت شعر آئینی کشور
شرکت فرش محتشم حامی کنگره بین المللی محتشم کاشانی

المؤتمر العالمی الاول لمحتشم الکاشانی

14- 15 اسفندماه 1395

ساختار سازمانی همایش


شورای سیاست گذاری

  •         آیه الله عبدالنی نمازی،نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم شهرستان کاشان (رئیس)
  •         دکتر علی جنتی
  •         دکتر حمید رضا مومنیان، فرماندار ویژه کاشان
  •         دکتر سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی
  •         مهندس سید محمد ناظم رضوی، شهردار کاشان
  •         آقای حسین حیدریان، رئیس شورای اسلامی کاشان
  •         دکتر مهدی اخباری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
  •         دکتر عباس زراعت، رئیس دانشگاه کاشان
  •         دکتر مصطفی جوادی مقدم، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان(دبیر)

 

شورای علمی      

  • الف) دبیر افتخاری :
  • حجه الاسلام دکتر علی یونسی، دستیار ویيژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی 
  • دکتر فتح الله مجتبایی، عضو شورای عالی مرکز دایره المعارف و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
  • دکتر نصرالله پورجوادی، عضو شورای عالی مرکز دایره المعارف و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
  • دکتر اصغر وابسته، عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادبیات دایره المعارف بزرک اسلامی 
  • مهندس سیف الله امینیان، پژوهشگر تاریخ و هرهنگ معاصر
  • ب) دبیران علمی :
  • دکتر علی میر انصاری: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف و مدیر بخش ادبیات دانشنامه ایران
  • ج) شورای عالی علمی :
  • دکتر اصغر دادبه: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف، مدیر بخش ادبیات دائره المعارف بزرگ
  • دکترسیروس شمیسا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان
  • دکتر نصرالله پورجوادی: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فار سی
  • دکتر سعید خیر خواه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و مدیر گروه ادبیات دانشگاه
  • دکتر عبدالرضا مدرس زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 
  • دکتر علی میر انصاری: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف و مدیر بخش ادبیات دانشنامه ایران
  • حجه الاسلام و المسلمین منصور فرجی، مدیر حوزه علمیه کاشان
  • دکتر مهدی نوریان: عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان
  • دکتر رضا شجری: عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان و مدیر بخش ادبیات این دانشگاه
  • دکتر سید محمد راستگو فر، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
  • دکتر سلمان ساکت، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتر بابک خضرایی، رئیس بخش موسیقی دایره المعارف بزرگ اسلامی
  • دکتر سید صادق سجادی، رئیس بخش تاریخ مرکز علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی
  • دکتر میر محمد صادق، عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف و میراث مکتوب
  • دکتر حسن اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
  • دکتر سعید شفیعیون، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
  • دکتر حکیم آذر، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهر کرد
  • دکتر مهرداد چترایی، عضو هیات علمی دانشگاه نجف آباد       

 

کمیته اجرایی       

  •         دکتر حسین بوجاری، معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
  •         دکتر سعید خیرخواه ، مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان       
  •         کتر سید مرتضی طاهری برزکی، مدیر کمیته اجرایی
  •         خانم دکتر پروین ربانی، مسئول دبیرخانه همایش
  •         خانم مونا سنگکی ، مسئول ثبت دبیرخانه
  •         آقای سید اصغر خادم، رئیس روابط عمومی داتشگاه آزاد اسلامی کاشان
  •         آقای سید مجید راستگو فر، مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
  •         آقای محمد خداداد، رئیس روابط عمومی دانشگاه کاشان 
  •         آقای حسین ناصحی پور، مسئول گردشگری اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی کاشان
  •         آقای سید مهدی رضوی زاده، مدیر گردشگری شهرداری کاشان
  •         آقای امیر حسین محتشمی پور، مدیر عامل موسسه کمال
  •         خانم الهه کاشانی
  •         خانم حسنی محمدزاده
  •         آقای علی اخوان
  •         آقای مرتضی دهقان
  •         آقای جواد جهان آرایی
  •         آقای علیرضا جهانی
  •         آقای مهدی واحدیان
  •         خانم مهدیه قیصری
  •         آقای محمد غلامی، روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کاشان
  •         آقای محمدحسین هاشمی(دبیرخانه)
  •         آقای محمدامین امینی (دبیرخانه)
  •         خانم فاطمه محمدی (دبیرخانه)
  •         خانم عطیه میرزایی ( مسؤول اجراییات تهران)

 

 

کمیته داوران   

  • دکتر اصغر دادبه: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف، مدیر بخش ادبیات دائره المعارف بزرگ
  • دکترسیروس شمیسا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان
  • دکتر نصرالله پورجوادی: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فار سی
  • دکتر سعید خیر خواه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و مدیر گروه ادبیات دانشگاه
  • دکتر علی میر انصاری: عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف و مدیر بخش ادبیات دانشنامه ایران
  • دکتر مهدی نوریان: عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان
  • دکتر رضا شجری: عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان و مدیر بخش ادبیات این دانشگاه
  • دکتر سید محمد راستگو فر، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
  • دکتر سلمان ساکت، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتر بابک خضرایی، رئیس بخش موسیقی دایره المعارف بزرگ اسلامی
  • دکتر سید صادق سجادی، رئیس بخش تاریخ مرکز علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی
  • دکتر میر محمد صادق، عضو هیات علمی بنیاد دایره المعارف و میراث مکتوب
  • دکتر حسن اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
  • دکتر سعید شفیعیون، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
  • دکتر حکیم آذر، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهر کرد
  • دکتر مهرداد چترایی، عضو هیات علمی دانشگاه نجف آباد
  • دکتر حسین آذر پیوند، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان
  • دکتر عطا محمد رادمنش، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • دکتر حسین قربانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
  • دکتر علیرضا فولادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
  • دکتر امیر حسین مدنی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
  • خانم دکتر محبوبه خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • خانم دکتر فاطمه سادات طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
  • حجه الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی
  • حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین حسینان مقدم
  • دکتر مهدی اسلامی (پژوهشگاه امام صادق (ع) )
  • دکتر احمدرضا یلمه ها ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان)

 

 کمیته فرهنگی هنری   

  •         آقای مجتبی رضا زاده، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان(رئیس)
  •         آقای سید ابوالفضل بنی حسینی، دبیرکمیته فرهنگی هنری کنگره
  •         دکتر سید مرتضی طاهری(دبیر اجرایی کنگره ملی شعر محتشم)
  •         استاد احمد خوش حساب، مسئول نمایشگاه خط و خوش نویسی
  •         استاد امیر مقامی، مسئول نمایشگاه عکس محتشم و محرم
  •         حاج محمود شریفی ( کمیل کاشانی ) دبیر همایش سراسری شعر و ذکر
  •         آقای جواد حاجی قدیری، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر کاشان
  •         دکتر مصطفی جوادی مقدم، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان
  •         دکتر محسن جاوری، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان
  •         حجه الاسلام و المسلمین منصور فرجی، مدیر حوزه های علمیه کاشان
  •         مهندس حسین محلوجی، رئیس بنیاد فرهنگ کاشان
  •         مهندس سیف الله امینیان، مدیر اسبق اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان
  •         آقای محمود خدمتی، رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان
  •         دکتر حسین خوشدل مفرد
  •         معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
  •         دکتر وحید امیر، مدیر پژوهشی دانشگاه
  •         دکتر احمد فخار، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  •         حجه الاسلام ماشالله صدیقی، مدیر فرهنگی دانشگاه
  •         آقای مهندس محسن حجازیان، مدیر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه کاشان
  •         آقای مصطفی توفیقی

 

 

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات       

  •         دکتر محمد علی فرجی، (رئیس کمیته تبلیغات درون شهری )
  •         آقای سید اصغر خادم، مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد کاشان( رئیس کمیته اطلاع رسانی و رسانه)
  •         آقای محسن استرکی، مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان،(دبیر کمیته اطلاع رسانی و رسانه)
  •         آقای وحید مدرس زاده( کارشناس رسانه)
  •         آقای مجید روحانی، طراحی و پشتیبانی سایت همایش
  •         مهندس سید مسعود جوادی رهقی، مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

 

کمیته عمرانی       

  •         شهردار کاشان، مهندس ناظم رضوی(رئیس کمیته)
  •         رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر کاشان، آقای سید علی ثابت
  •         شهردار منطقه یک کاشان و مدیرعامل شرکت میتا، مهندس مرتضی والی زاده

 

 کمیته مدیریت فضای مجازی و سایت کنگره

  • مدیر کمیته : دکتر سید مرتضی طاهری برزکی
  • مسئول پشتیبانی سایت کنگره : مهندس رضا مهدیزاده طاهری
  • پشتیبانی کانال تلگرام کنگره : سرکارخانم الهه کاشانی

محورهای کنفرانس
  • - هنرهای آئینی (تعزیه، موسیقی، نقاشی و ...)
  • - محتشم (زندگی، اندیشه، شعر)
  • - کاشان (اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دوره صفویه و عصر محتشم)

رئیس کنفرانس:

دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر اجرایی:

دکتر سعید خیرخواه

دبیر علمی:

دکتر علی میر انصاری


حامیان کنفرانس
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
  • دانشگاه کاشان
  • دانشگاه اصفهان
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشگاه تبریز
  • دانشگاه سمنان
  • دانشگاه شهر کرد
  • فرمانداری ویژه کاشان
  • شهرداری کاشان
  • شورای اسلامی شهر کاشان
  • ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان
  • اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان
  • بنیاد فرهنگ کاشان
  • اداره آموزش و پرورش کاشان
  • اداره تبلیغات اسلامی کاشان
  • مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان
  • سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
  • شرکت گردشگری میتا
  • موسسه فرهنگی و پژوهشی کمال
  • شهرداری نراق
  • هتل سرای عامری ها
  • خانه منوچهری
  • خانه مرشدی
  • خانه نگین
  • فرش محتشم کاشان
  • Civilika، ناشر تخصصی کنفرانس های کشور
  • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

سخنران ها

پوستر کنفرانس
Poster Poster Poster

حامیان کنفرانس